Vakbeurs & Congres RapidPro 2014

Leden en bestuur van de branchevereniging zijn aanwezig op RapidPro op 26 en 27 februari 2014

Bestuur


Branchevereniging RapidPro

Branchevereniging RapidPro:nieuwe productietechniek uitdragen

 

Additive manufacturing is de omgekeerde wereld. Niet uit een vol blok materiaal je product maken. Nee, laag voor laag opbouwen. De branchevereniging RapidPro lijkt in haar ontwikkeling hier wel op. “Normaal is er een branchevereniging die een platform zoekt om zich op te presenteren. Dan ontstaat een beurs. Bij RapidPro is het juist andersom gegaan. Na het succesvolle evenement van 2011 hebben exposanten de behoefte aan een branchevereniging geuit”, zegt Els van de Ven, beursmanager bij Mikrocentrum. Sinds voorjaar 2011 is de branchevereniging RapidPro een feit. Eigenlijk precies op tijd. Hoewel additive manufacturing - of 3D printen - al enkele decennia lang van zich doet spreken, is de technologie afgelopen jaar duidelijk in een stroomversnelling geraakt. Dat uit zich niet alleen in de massale interesse, zelfs tot in de gewone media een toe. Wereldwijd zijn normalisatieinstituten gestart met het opstellen van normeringen. Ook dat zegt veel. De branchevereniging is daar in Nederland direct bij aangeschoven. Een ander initiatief van de branchevereniging RapidPro is het ontwikkelen van een opleiding. “Het gaat in eerste instantie vooral om kennismaken met de techniek”, legt Els van de Ven uit. Een derde actie van de jonge vereniging is samen met TNO kijken of er technologieclusters rond additive manufacturing gestart kunnen worden.

 

Uitdragen van techniek

 

“Het doel van de branchevereniging is de techniek uitdragen”, vat Els van de Ven samen. Ze merkt nog haast dagelijks dat er bedrijven zijn die nauwelijks op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden. Daarom staat de vereniging RapidPro niet alleen open voor de aanbieders van de technologie, ook voor gebruikers. “We richten ons op iedereen die zich verbonden voelt met de gehele keten rondom 3D printen.” De branchevereniging blijft zich wel exclusief richten op de professional. Hoewel in alle verhalen over 3D printen de nadruk vooral ligt op de techniek en de mogelijkheden, zijn er veel meer zaken waar naar gekeken moet worden, denkt Els van de Ven. “Bijvoorbeeld juridische zaken. Hoe is dat geregeld? Tracebillity komt meer en meer naar voren als vraag. Daar moeten we als RapidPro ook naar gaan kijken.”

 

Benelux

De exposanten die dit jaar op de beurs stonden, zijn allemaal lid van de vereniging. Dat aantal zal ongetwijfeld verder groeien. De branchevereniging richt zich nadrukkelijk op de hele Benelux, een belangrijke player op het gebied van additive manufacturing, meent Els van de Ven. “Kijk naar de activiteiten van Belgische en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.” De vereniging werkt ook samen met het Belgische netwerk Additive Manufacturing.be, gestart door VITO en Sirris. “Als vereniging willen we niet sturend zijn maar dienend”, benadrukt Els van de Ven. “Samen met de leden kijken wat we gaan doen.” Met als doel: zorgen dat de maakindustrie de kansen van 3D printen optimaal benut.

 

De bestuursleden van RapidPro

 

Het bestuur van de branchevereniging RapidPro bestaat uit Peter Legierse, voorzitter (onafhankelijk consultant); Henk ten Dolle van Palio, Tom De Bruijne van Layerwise; Nico Velzel van Geopoints; Els Rappart van 4CCCC en Claudia Jensen van Mavom. Mikrocentrum doet het secretariaat van de branchevereniging. De  branchevereniging RapidPro  telt nu 36 leden, afkomstig uit zowel Nederland als België. De vereniging wil echt een Beneluxplatform zijn.  Meer informatie is te vinden op www.rapidprobranchevereniging.nl